TAPA 8月5日 (星期六 2pm - 5pm) 例會

各位會員:

本會8月5日例會將由連老師偕同多位會員與會員們分享南美 (阿根廷,巴西,智利) 攝影作品,請各位會員踴躍出席.

報名費用: FREE

例會地點: 3001 Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770